Deze Voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van Seever en geven informatie over de Seever-service (ook wel genoemd Service of Services), hieronder beschreven. Wanneer je een Seever-account maakt of Seever gebruikt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Een uitzondering geschied wanneer we uitdrukkelijk aangeven dat er afzonderlijke voorwaarden (in plaats van deze Voorwaarden) van toepassing zijn.

De Seever-service

Het is onze missie om waarde te creëren voor volgers en influencers en de manier hoe mensen social media gebruiken te verbeteren. Om deze missie van Seever vooruit te helpen bieden we jou onze Service aan welke alle producten, functies, apps, services, technologieën en software van Seever omvat.

Verbinding van de influencer en bedrijfsprofielen met de gebruiker:
We helpen je influencers (mensen, groepen, bedrijven, merken en anderen) die jij belangrijk vindt in de Seever-services te vinden en te verbinden. We gebruiken de gegevens die we hebben om de ervaring die influencers jou bieden te verbeteren.

Gepersonaliseerde mogelijkheden bieden om te verbinden en ontdekken:
Iedereen is anders, en daarom verschilt jouw ervaring op Seever van die van anderen. Van de meldingen, de profielen die je volgt, aanbevelingen, advertenties en andere inhoud die je ziet in onze Service. Wij gebruiken de gegevens die we hebben, bijvoorbeeld over de verbindingen die je maakt, de keuzes en instellingen die je selecteert en wat je doet binnen onze Service, om je ervaring te personaliseren.

Onderzoek en innovatie:
Om onze Service te blijven verbeteren zijn we binnen Seever altijd bezig met onderzoek en innovatie met een jonge en frisse blik. Dit doen we onder andere door de informatie die we hebben te analyseren en inzicht te krijgen over hoe onze Service wordt gebruikt.

Ons gegevensbeleid

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens om de hierboven beschreven services te verlenen. In ons gegevensbeleid wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen en gebruiken.

Wat je toezegt aan Seever

Om gebruik te maken van onze Service vragen wij dat je de onderstaande toezeggingen aan ons doet.

Wie kan Seever gebruiken
We willen dat je onze Service open mogelijk is, maar we willen ook dat deze veilig en beveiligd is en in overeenstemming is met de wet. Daarom moeten we je enkele beperkingen opleggen om deel te kunnen uitmaken van de Seever-community.

 • Je mag onze Service op basis van de toepasselijke wetgeving niet ontvangen;
 • We hebben je account al eerder uitgeschakeld vanwege schendingen van de wet of een van onze voorwaarden.

Hoe je Seever niet mag gebruiken

 • Je mag je niet uitgeven voor andere mensen of onnauwkeurige informatie verstrekken:
  • Wanneer je informatie naar ons opstuurt moet deze correct en actueel zijn, dit gaat vooral om de informatie over de influencers van onze Service. Je mag je ook niet voordoen als iemand die je niet bent en je kunt geen account voor iemand anders maken tenzij je daarvoor expliciete toestemming hebt.
 • Je mag niets doen wat onwettig, misleidend, frauduleus, illegaal is of een ongeoorloofd doel dient.
 • Je mag geen gegevens verzamelen uit onze Service of je hiertoe toegang verschaffen met behulp van geautomatiseerde middelen (zonder onze voorafgaande toestemming) of proberen toegang te krijgen tot gegevens waarvoor je geen toestemming hebt.

De toestemmingen die je ons verleent
Om onze Service te kunnen leveren geef je ons als onderdeel van deze overeenkomst bepaalde toestemmingen.

 • Toestemming om je informatie over je relaties en acties met accounts, advertenties en gesponsorde inhoud te gebruiken.
 • Toestemming om software die je gebruikt of downloadt, bij te werken.

Wanneer je inlogt op een van de in onze Service opgenomen social media platformen
Om optimaal gebruik te maken van onze Service is het mogelijk om in te loggen op jouw social media accounts. Wanneer je inlogt of een account aanmaakt dien je ook akkoord te gaan met de voorwaarden van deze platformen. Je kunt deze via de volgende links lezen:

YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Twitter: https://twitter.com/en/tos

Aanvullende bepalingen

 1. Opschorting, beëindiging of aanpassing van je account
  • Wanneer je een gebruikersnaam of andere identifier kiest voor je account, kunnen we deze wijzigen als we van mening zijn dat dit passen of noodzakelijk is (bijvoorbeeld als deze inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van iemand anders of een andere gebruiker imiteert).
  • Indien we concluderen dat je onze Voorwaarden geschonden hebt, kunnen we de toegang tot je account uitschakelen en opschorten. Het uitschakelen en opschorten van je account kan ook gebeuren wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.
  • Als je zelf je account verwijderd of wij deze uitschakelen, blijven de voorwaarden ‘Wat je toezegt aan Seever’ en ‘Aanvullende bepalingen’ van toepassing.
 2. Aansprakelijkheidsbeperking
  • We gebruiken gepaste deskundigheid en zorg bij het aanbieden van onze Service aan jou en bij het bieden van een veilige, betrouwbare en foutvrije omgeving, maar we kunnen niet garanderen dat onze Service altijd zonder verstoringen, vertragingen of problemen functioneren. Mits we zorgvuldig te werk zijn gegaan, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor: verlies dat niet is veroorzaakt door onze schending van deze Voorwaarden of anderszins door onze handelingen; verlies dat redelijkerwijs niet door jou en ons kan worden voorzien bij het aangaan van deze Voorwaarden; aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die door anderen wordt geplaatst en die jij tegenkomt in onze Service; en gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht vallen.
  • Het bovenstaande sluit onze aansprakelijk niet uit of beperkt deze niet in geval van andere zaken of indien dat wettelijk gezien niet is toegestaan.
 3. Geschillen
  • We proberen duidelijke regels vast te stellen, zodat we geschillen tussen jou en ons kunnen beperken en hopelijk voorkomen. Als er zich echter een geschil voordoet, is het handig om vooraf te weten waar dit kan worden opgelost en welke wetgeving van toepassing zal zijn.
   Als je een consument bent en in een lidstaat van de Europese Unie woont, zijn de wetten van die lidstaat van toepassing op alle vorderingen, redenen voor een rechtsvordering of geschillen die je tegen ons hebt, die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Seever-service (‘vordering’). Je kunt deze vordering aanhangig maken bij elke bevoegde rechtbank in die lidstaat die jurisdictie heeft over de vordering. In alle andere gevallen ga je ermee akkoord dat de vordering moet worden behandeld in een bevoegde rechtbank in Nederland en dat de Nederlandse wetgeving deze Voorwaarden en alle vorderingen beheerst, ongeacht de collisieregels.
 4. Overig
  • Deze Voorwaarden (voorheen bekend als de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Seever B.V. met betrekking tot jouw gebruik van onze Service. Deze Voorwaarden gaan voor op eventuele eerdere overeenkomsten.
  • Op enkele van de Services die we aanbieden, zijn tevens aanvullende voorwaarden van toepassing. Als je gebruikmaakt van een van deze Services, krijg je de kans om akkoord te gaan met de aanvullende voorwaarden die deel zullen uitmaken van onze overeenkomst met jou. Als je bijvoorbeeld onze Services gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, zoals het kopen van advertenties of als je gebruikmaakt van onze meetservices. Voor zover eventuele aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot deze strijdigheid.
  • Indien een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht. Als we iets uit deze Voorwaarden niet afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten. Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
  • Je draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
  • Deze Voorwaarden verlenen geen rechten aan derde begunstigden. Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden kunnen we vrij overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
  • We zijn altijd blij met feedback en andere suggesties over onze producten en services. Je moet je echter wel realiseren dat we deze kunnen gebruiken zonder beperkingen en zonder verplichting om je hiervoor te vergoeden en we zijn niet verplicht deze vertrouwelijk te houden.
  • We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.

Laatste update: 5 november 2019